Vostede está en:

Inicio

»

Sobre ONTSI

»

¿Que facemos?

¿Que facemos?

Print Friendly, PDF & Email

Área de Indicadores-Datos Sector TIC

As tarefas principais desta área son:

 • Sintetizar e analizar indicadores e datos sobre Sociedade da Información, estruturados por sectores, por fontes de información, así como unha alínea específica de indicadores eEurope. Tamén é a área encargada da realización de informes específicos para asesorar os distintos organismos e poderes públicos sobre implantación da Sociedade da Información en España e na UE.
 • Crear, recompilar e coordinar fontes de información (nacional e internacional) sobre a Sociedade da Información. Publicación de indicadores sobre SI, mediante informes específicos e actualización de Base de Datos sobre indicadores na nosa páxina Web.
 • Servizo de Análise do Sector das Tecnoloxías da Información (SASTI).
 • Prover e explotar información de calidade da SI.
 • Realizar unha proposta de métrica unificada de Sociedade da Información.

Área de Estudos

 • Esta área é a encargada da realización de estudos que analizan o desenvolvemento da Sociedade da Información en España, no ámbito dos fogares e cidadáns, empresas e no sector das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. Entre eles:
 • Xestión documental do ONTSI

Área de Coordinación

 • Esta área é a encargada do establecemento das relacións institucionais con organismos dedicados ao estudo e análise da SI, seguindo os lineamentos da S. G. de RR.II.
 • Entre os proxectos principais da área está a Rede de Observatorios.
 • Tarefas de Xestión interna do Observatorio.
 • Xestión da Web do ONTSI.
 • Estudos estratéxicos e puntuais sobre SI

Área de Seguimento de Proxectos

 • Esta área ocúpase de realizar o seguimento e avaliación dos programas de Promoción da Sociedade da Información que implementa red.es para:
 • Achegar información de Seguimento da implementación dos Programas desenvolvidos por red.es á oficina de seguimento e avaliación do Plan Avanza.
 • Avaliar os impactos dos Programas executados por red.es para o desenvolvemento da Sociedade da Información.