Vostede está en:

Inicio

»

Sobre ONTSI

»

Regulamento

Regulamento

Print Friendly, PDF & Email

O Artigo 21.1 dos Estatutos da Entidade red.es establece como Funcións do ONTSI as seguintes:

  • Elaborar estudos e realizar o seguimento das políticas desenvolvidas pola Administración no ámbito das telecomunicacións e da sociedade da Información, así como a súa evolución, co obxecto de mellorar e ampliar o seu marco referencial.
  • Elaborar informes e elevar propostas nos distintos ámbitos que incidan na viabilidade e desenvolvemento das telecomunicacións e da sociedade da información en España.
  • Crear e desenvolver ferramentas de xestión que permitan superar as limitacións e aumentar a eficacia das telecomunicacións e da sociedade da información e posibilitar o acceso xeneralizado da poboación a estas.
  • Valorar o desenvolvemento e a evolución das telecomunicacións e da sociedade da información no ámbito empresarial, en especial nas pequenas e medianas empresas, e elaborar un informe anual sobre estes, para o que se disporá da información estatística necesaria.
  • A elaboración de indicadores de desenvolvemento das telecomunicacións e da sociedade da información e, en xeral, a análise da métrica do sector das telecomunicacións e da sociedade da información en España.
  • O seguimento do desenvolvemento das telecomunicacións e da sociedade da información e a análise das principais iniciativas no ámbito internacional.
  • Calquera outra relacionada coas anteriores que se lle atribúan.