Vostede está en:

Inicio

»

Aviso legal

Aviso legal

Print Friendly, PDF & Email

Condicións xerais de utilización das páxinas web de RED.ES

O presente aviso legal recolle as condicións xerais que rexen o acceso e o uso do sitio web (http://www.red.es), en adiante "o sitio web", do que é titular Red.es, entidade pública empresarial adscrita á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, con domicilio social en Pza Manuel Gómez Moreno s/n, Edificio Bronce, 28020 Madrid e NIF: Q-2891006-E, constituída en virtude do art. 55 da Lei 14/2000, do 29 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social.

O uso do sitio web implica a expresa e plena aceptación destas condicións xerais na versión publicada no momento en que o usuario acceda a este, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse a algúns dos servizos concretos do sitio web.

Propiedade intelectual e industrial sobre os contidos da páxina

Todos os elementos que forman o sitio web, así como a estrutura, deseño e código fonte desta, son titularidade de Red.es e están protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial.

Non se poderán realizar actos de reprodución, modificación, distribución ou comunicación pública do sitio web ou algún dos seus elementos sen o previo consentimento por escrito de Red.es.

Os usuarios do sitio web unicamente poderán realizar un uso privado e persoal dos contidos deste.

Está absolutamente prohibido o uso do sitio web ou dalgún dos seus elementos con fins comerciais ou ilícitos.

Red.es non asumirá ningunha responsabilidade derivada do uso por terceiros do contido do sitio web e poderá exercitar todas as accións civís ou penais que lle correspondan en caso de infracción destes dereitos por parte do usuario.

Protección de datos de carácter persoal

Red.es é a entidade responsable do arquivo de datos xerado cos datos de carácter persoal subministrados polos usuarios do seu sitio web.

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, Red.es comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos ao usuario, a xestión da información subministrada en solicitudes de emprego, en convocatorias de procedementos de licitación e o seguimento de consultas formuladas polos usuarios.

O usuario poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, dirixíndose por escrito, a Red.es, acompañando fotocopia de DNI.

"Cookies"

O sitio web de Red.es utiliza "cookies" (pequenos arquivos de información que o servidor de Red.es envía ao ordenador de quen accede á páxina) na medida imprescindible para o correcto funcionamento e visualización do sitio web por parte do usuario.

As "cookies" utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán as "cookies" para recoller información de carácter persoal.

Modificacións

Co fin de mellorar as prestacións do sitio web, Red.es resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación ao usuario, a modificar ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, de forma unilateral.

Así mesmo, resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes condicións de uso así como calquera outra condición particular.

Exclusión de responsabilidade

Red.es non se responsabiliza dos eventuais erros tipográficos, formais ou numéricos que poida conter o sitio web, nin da exactitude da información contida nel.

Hiperenlaces

Os hiperenlaces contidos no sitio web de Red.es poden dirixir a páxinas web de terceiros. Red.es non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos devanditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación ningunha entre Red.es e ás persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.