Hemen zaude:

Hastapen

»

ONTSI buruz

»

Legezko araudia

Legezko araudia

Print Friendly, PDF & Email

El Red.es erakundearen estatutuen 21.1 artikuluakONTSIren funtziotzat ondokoak ezartzen ditu:

  • Azterketak egitea eta Administrazioak garatutako politiken jarraipena egitea telekomunikazioen eta Informazioaren gizartearen arloan, baita horien eboluzioa ere, erreferentzi-markoa hobetzeko eta zabaltzeko.
  • Txostenak egitea eta proposamenak burutzea Espainian telekomunikazioen eta informazioaren gizartearen bideragarritasunean eta garapenean.
  • Kudeaketa lanabesak sortu eta kudeatu telekomunikazioen eta informazioaren gizartearen mugak gainditzeko eta eraginkortasuna gehitzeko eta hiritar gehienak horietara sartzeko aukera izateko.
  • Telekomunikazioen eta informazioaren gizartearen garapena eta eboluzioa aintzat hartu enpresa arloan, eta horiei buruz urteroko txostena egin, eta hori egiteko beharrezko estatistika informazioa eskura izango da.
  • Telekomunikazioen eta informazioaren gizartearen garapen-adierazleak lantzea eta, oro har, Espainian telekomunikazioen eta informazioaren gizartearen sektorearen neurri azterketa.
  • Telekomunikazioen eta informazioaren gizartearen garapenaren jarraipena eta nazioartean ekimen nagusien azterketa.
  • Aurrekoekin lotura izan dezakeen beste edozein.