Ets a:

Inici

»

Sobre ONTSI

»

Què fem?

Què fem?

Print Friendly, PDF & Email

Àrea d'Indicadors-Dades Sector TIC

Les tasques principals d'aquest àrea són:

 • Sintetitzar i analitzar indicadors i dades sobre Societat de la Informació, estructurades per sectors, per fonts d'informació, i també un apartat específic d'indicadors eEurope. A més és l'àrea encarregada de la realització d'informes específics per assessorar els diferents organismes i poders públics sobre implantació de la societat de la informació a Espanya i a la UE.
 • Crear, recopilar i coordinar fonts d'informació (nacional i internacional) sobre la societat de Ia informació. Publicació d'indicadors sobre SI, amb informes específics i actualització de base de dades sobre indicadors en la nostra pàgina web.
 • Servei d'anàlisi del sector de les tecnologies de la informació (SASTI).
 • Proveir i explotar informació de qualitat de la SI.
 • Fer una proposta de mètrica unificada de societat de la informació.

Àrea d'Estudis

 • Aquesta àrea és l'encarregada de la realització d'estudis que analitzen el desenvolupament de la societat de la informació a Espanya, en l'àmbit de les llars i ciutadans, empreses i en el sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions. Entre aquests:
 • Gestió documental de l'ONTSI

Àrea de Coordinació

 • Aquesta àrea és l'encarregada de l'establiment de les relacions institucionals amb organismes dedicats a l'estudi i anàlisi de la SI, seguint els lineaments de la S. G. de R.I.
 • Entre els projectes principals de l'àrea hi ha la Xarxa d'Observatoris.
 • Tasques de gestió interna de l'observatori.
 • Gestió de la web de l'ONTSI.
 • Estudis estratègics i puntuals sobre SI

Àrea de Seguiment de Projectes

 • Aquesta àrea s’ocupa de fer el seguiment i l’avaluació dels programes de promoció de la societat de la informació que implementa red.es per a:
 • Aportar informació del seguiment de la implementació dels programes desenvolupats per red.es a l’oficina de seguiment i avaluació del Pla Avança.
 • Avaluar els impactes dels programes executats per red.es per al desenvolupament de la societat de la informació.