Ets a:

Inici

»

Sobre ONTSI

»

Normativa

Normativa

Print Friendly, PDF & Email

L'article 21.1 dels Estatuts de l'entitat red.es estableix que les funcions de l'ONTSI són les següents:

  • Elaborar estudis i fer el seguiment de les polítiques desenvolupades per l'Administració en l'àmbit de les telecomunicacions i de la societat de la informació, i també la seva evolució, per tal de millorar i ampliar el seu marc referencial.
  • Elaborar informes i elevar propostes en els diferents àmbits que incideixin en la viabilitat i el desenvolupament de les telecomunicacions i de la societat de la informació a Espanya.
  • Crear i desenvolupar eines de gestió que permetin superar les limitacions i augmentar l'eficàcia de les telecomunicacions i de la societat de la informació i possibilitar-hi l'accés generalitzat de la població.
  • Valorar el desenvolupament i l'evolució de les telecomunicacions i de la societat de la informació en l'àmbit empresarial, en especial en les petites i mitjanes empreses, i elaborar un informe anual, per a la qual cosa es disposarà de la informació estadística necessària.
  • L'elaboració d'indicadors de desenvolupament de les telecomunicacions i de la societat de la informació i, en general, l'anàlisi de la mètrica del sector de les telecomunicacions i de la societat de la informació a Espanya.
  • El seguiment del desenvolupament de les telecomunicacions i de la societat de la informació i l'anàlisi de les principals iniciatives en l'àmbit internacional.
  • Qualssevol altres de relacionades amb les anteriors que se li atribueixin.