Ets a:

Inici

»

Avís legal

Avís legal

Print Friendly, PDF & Email

Condicions generals d'utilització de les pàgines web de RED.ES

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús del lloc web (http://www.red.es), d'ara endavant "el lloc web", del qual és titular Red.es, entitat pública empresarial adscrita a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, amb domicili social a Pl. Manuel Gómez Moreno s/n, Edifici Bronze, 28020 Madrid i NIF: Q-2891006-E, constituïda en virtut de l'art. 55 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.

L'ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari hi accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Tots els elements que formen el lloc web, i també la seva estructura, disseny i codi font, són titularitat de Red.es i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

No es poden fer actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o cap dels seus elements sense el consentiment previ i per escrit de Red.es.

Els usuaris del lloc web únicament poden fer un ús privat i personal dels continguts del dit lloc web.

És absolutament prohibit, l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

Red.es no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

Protecció de dades de caràcter personal

Red.es és l'entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del seu lloc web.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, Red.es es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, la prestació, l'ampliació i la millora dels serveis a l'usuari, la gestió de la informació subministrada en sol·licituds d'ús, en convocatòries de procediments de licitació i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

L'usuari pot exercir a cada moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se per escrit, a Red.es, acompanyant-hi fotocòpia del DNI.

"Cookies" (galetes)

El lloc web de Red.es utilitza "cookies" (petits arxius d'informació que el servidor de Red.es envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mida imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l'usuari.

Les "cookies" utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas no s'utilitzaran les "cookies" per recollir informació de caràcter personal.

Modificacions

A fi de millorar les prestacions del lloc web, Red.es es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els serveis del lloc web, de manera unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d'ús i també qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat

Red.es no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l'exactitud de la informació que inclogui.

Hiperenllaços

Els hiperenllaços continguts en el lloc web de Red.es poden dirigir a pàgines web de tercers. Red.es no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en els llocs esmentats, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas no impliquen cap relació entre Red.es i les persones o entitats titulars d'aquests continguts o titulars dels llocs on siguin.